Báo cáo kết quả thi và trình luận án võ sư quốc tế - 2018 - Bruxelles


I.Thi trình độ Chuẩn hồng đai
(Huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) khoá 1.1- 2018.

 

Các bài bản được ấn định gồm 8 bộ môn như sau : 

 • Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền Pháp và trả lời kiến thức võ học
 • Ngọc Trản Quyền và trả lời kiến thức võ học
 • 12 thế tay thước Mộc Bản và trả lời kiến thức võ học
 • Song luyện vật 3
 • Song Luyện 4.

 

Thành phần Ban giám khảo được chia ra như sau : 

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Trần Nguyên Đạo

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế

Vs Nguyễn Thế Trường

Vs Võ Trung

Vs Huỳnh Hữu Quí

Vs Bloume Daniel

 Các thí sinh gồm : 

1.Andres Reyes Rodríguez (Tây Ban Nha)

 • Sinh ngày 12/08/1981 – 37 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Vovinam Buenavista de Tenerife –  Tây Ban Nha.
 • Thành viên Hội đồng huấn luyện Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha. 

2.BALDUCCI Arnaud (Pháp)

 • Sinh ngày 04/11/1980 – 38 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Vovinam-VVĐ Lyon, Pháp 

3.CLUZEAU Aurélien (Pháp)

 • Sinh ngày 02/08/1975 – 43 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Mìgnalous, Poitiers, Pháp
 • Thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp 

4.Mbongolo Mbella Guillaume (Vương Quốc Bỉ)

 • Sinh ngày 12/12/1962 – 56 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Thần Long, complex sportive AJ Braillard - VQBỉ
 • Thành viên Hội đồng huấn luyện Vovinam-VVĐ Vương Quốc Bỉ 

5.HA Laurent Quang Vinh (Thụy Sĩ)

 • Sinh ngày 05/05/1990 – 28 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Salésienne, Pinchat, Coppet, Gingins et Chavannes de bogis - Thụy Sĩ. 

6.BANDEL Martina (Cộng Hòa Liên Bang Đức)

 • Sinh ngày 11/09/1966 – 52 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Deckenpfronn – CHLB Đức 

7.NÉLET Thierry (Pháp)

 • Sinh ngày 29/03/1971 – 47 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Culturel Vovinam-VVD Cây Tre Poitiers - Pháp 

8.Orlando Palenzuela Afonso (Tây Ban Nha)

 • Sinh ngày 30/08/1964 – 54 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Vovinam Buenavista de Tenerife –  Tây Ban Nha.
 • Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha. 

9.PAGNON Serge (Pháp)

 • Sinh ngày 31/01/1960 – 58 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Vovinam de Bonnac la Côte, Limoges –  Pháp.
 • Thủ quĩ Cục huấn luyện Nouvelle Aquitaine - Pháp. 

10. Phùng Trọng Kiệt (Vương Quốc Bỉ)

 • Sinh ngày 19/09/1971 – 47 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Palais du Midi –  Vương Quốc Bỉ.
 • Thành viên Hội đồng huấn luyện Vovinam-VVĐ Vương Quốc Bỉ. 

11. SIMON Stéphane (Pháp)

 • Sinh ngày 18/10/1966 – 52 tuổi
 • Trung tâm trưởng các Trung tâm tại thành phố Rennes –  Pháp.
 • Chủ tịch Hội Vovinam-VVĐ thành phố Rennes, Pháp. 

12. SIMONNET Matthieu (Pháp)

 • Sinh ngày 19/10/1965 – 53 tuổi
 • Huần luyện Viên.
 • Phó Chủ tịch Cục huấn luyện Vovinam-VVĐ Nouvelle Aquitaine, Pháp. 

13. TA Sophie (Pháp)

 • Sinh ngày 13/09/1970 – 48 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm BEURLAY, Angouleme –  Pháp.
 • Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp. 

14. Trần Hoàng Trung (Vương Quốc Bỉ)

 • Sinh ngày 10/11/1978 – 40 tuổi
 • Trung tâm trưởng Trung tâm Auderghem –  Vương Quốc Bỉ.
 • Thành viên Hội đồng huấn luyện Vovinam-VVĐ Vương Quốc Bỉ. 

15. ZAHRA MARK (Thụy Sĩ)

 • Sinh ngày 19/04/1958 – 60 tuổi
 • Thanh tra Liên đoàn Vovinam-VVĐ Thụy Sĩ.

 

Kết quả : Các thí sinh sau đây đã đạt trình độ và trúng tuyển :

Chuẩn Hồng Đai, Huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế : 

Tên - Họ

Quốc gia

Phùng Trọng Kiệt

Vương Quốc Bỉ

BALDUCCI Arnaud

Cộng Hoà Pháp

Trần Hoàng Trung

Vương Quốc Bỉ

SIMONNET Matthieu

Cộng Hoà Pháp

SIMON Stéphane

Cộng Hoà Pháp

Mbongolo Mbella Guillaume

Vương Quốc Bỉ

CLUZEAU Aurélien

Cộng Hoà Pháp

NÉLET Thierry

Cộng Hoà Pháp

TA Sophie

Cộng Hoà Pháp

 

Các thí sinh sau đây đã trúng tuyển đậu vớt (*) :

Tên - Họ

Quốc gia

PAGNON Serge

Cộng Hoà Pháp

Andres Reyes Rodríguez

Tây Ban Nha

Orlando Palenzuela Afonso

Tây Ban Nha

BANDEL Martina

Cộng Hoà Liên Bang Đức

ZAHRA MARK

Thụy Sĩ

HA Laurent Quang Vinh

Thụy Sĩ

(*) : Sau một thời gian tập luyện và đặt dưới sự quyết định của Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế 

4th dangexamen 2018 bruxelles

Xem Thêm Hình 

 

II.Đệ trình luận án thi lên các trình độ Hồng đai.

1.Thành phần Ban giám khảo quốc tế được chia ra như sau :

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch HĐVS/Thế giới

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc tế

Vs Ngô Hữu Liễn, Chủ tịch Thượng HĐVS/Thế giới

Vs Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật quốc tế

Vs Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch TLĐ/vovinam-VVĐ/Thế giới

Vs Võ Trung

Vs Nguyễn Xuân Hải

Vs đỡ đầu

Vs Schwerdtmann Jürgen, Nguyễn Thế Trường, Trần Nguyên Đạo, Guerrib Amar

Thư ký đoàn

Vs Hà Kim Khánh

Ban giám sát

Vs Miesch Philippe (Pháp)

Vs Hồ Quang Thanh Sơn (Úc Đại Lợi)

Vs Phạm Thị Cúc (Usa)

Vs Diouf Seydina (Senegal)

Vs Lê Thành Nhân (Úc Đại Lợi)

Vs Crozon Serges (Pháp)

 

2.Khoá 1.2-2018, dành cho trình độ Hồng đai I cấp (Huyền đai đệ ngũ đẳng quốc tế)

 

Võ sư Mark Holzwarth

 • Sinh ngày 27/10/1973 (45 tuổi), Quốc tịch Đức
 • Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Cộng Hòa Liên Bang Đức

 

Đề tài tiểu luận : « Why to train martial arts?

 • Focussing on children and teenagers » (Tại sao phải rèn luyện võ thuật ? Tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên).
 • Vs đỡ đầu : Vs Schwerdtmann Jürgen
 • Kết quả : Hạng Thứ

 

Võ sư CARSTEN Straub

 • Sinh ngày 12/07/1958 (60 tuổi), Quốc tịch Đức.
 • Trung tâm trưởng trung tâm Vovinam-VVĐ Deckenpfronn

 

 • Đề tài tiểu luận : « Double sabre » (Song Đao Pháp).
 • Vs đỡ đầu : Vs Schwerdtmann Jürgen
 • Kết quả : Hạng Bình

 

Võ sư RAINER KLAMSER

 • Sinh ngày 09/03/1968 (50 tuổi), Quốc tịch Đức.
 • Trung tâm trưởng trung tâm Vovinam-VVĐ Hohenhausen

 

 • Đề tài tiểu luận : « Gymnastik, Warm Up » (các phương pháp tập nóng người).
 • Vs đỡ đầu : Vs Schwerdtmann Jürgen
 • Kết quả : Hạng Th

 

Võ sư Phùng Nguyên

 • Sinh ngày 14/06/1970 (48 tuổi), Quốc tịch Bỉ.
 • Giám đốc kỹ thuật quốc gia

 

 • Đề tài tiểu luận : « Sơ cứu và cấp cứu Vovinam-VVĐ áp dụng theo phương pháp Đông Y : Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp »
 • Vs đỡ đầu : Vs Trần Nguyên Đạo
 • Kết quả : Ưu hạng

 

Võ sư Emmanuel Grégori

 • Sinh ngày 21/06/1974 (44 tuổi), Quốc tịch Pháp.
 • Giám đốc kỹ thuật Cục huấn luyện Normandie

 

Đề tài luận án : "Les stratégies de combat, nalyse – intégration –applications" (Chiến lược, phân tích, tích hợp và ứng dụng)

 • Vs đỡ đầu : Vs Guerrib Amar
 • Kết quả : Ưu hạng

 

3.Khoá 1.3-2018, dành cho trình độ Hồng đai II cấp (Huyền đai đệ lục đẳng quốc tế)

 

Võ sư George Appiah

 • Sinh ngày 11/12/1968 (50 tuổi), Quốc tịch Đức
 • Thành viên Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ Đức quốc, đặc trách ngoại giao

 

 • Đề tài tiểu luận : "The Philosophy and the role of competition in Vovinam" (Triết lý và vai trò trong các cuộc tranh giải Vovinam-VVĐ).
 • Vs đỡ đầu : Vs Schwerdtmann Jürgen
 • Kết quả : Hạng th

 

Võ sư Francisco Javier Méndez Febles

 • Sinh ngày 20/07/1963 (55 tuổi), Quốc tịch Tây Ban Nha
 • Chủ tịch Hội đồng huấn luyện, Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha

 

 • Đề tài luận án : « Vovinam VVD étude en Tenerife » (Nguyên cứu Vovinam-VVĐ tại Tenerife)
 • Vs đỡ đầu : Vs Nguyễn Thế Trường
 • Kết quả : Hạng Bình

 candidats soutenance these 2018 bruxelles 

 Xem Thêm Hình

  

III.Các võ sư được đề nghị tấn phong

Chiếu theo quyết định của Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, N°113-18-TTK/VN-26-05-2018, đã biểu quyết tấn phong đẳng cấp cho các võ sư sau đây : 

 

Tên - Họ

Đơn vị

Đẳng cấp tấn phong

1

Jürgen Schwerdtmann

Đức

Hồng đai III cấp

(Huyền đai thất đẳng)

 

 

 

 

2

Can Özen

Đức

Hồng đai II cấp

(Huyền đai lục đẳng)

3

GUERRIB Amar

Pháp

Hồng đai II cấp

(Huyền đai lục đẳng)

4

LOUAI Ba Phuc

Pháp

Hồng đai II cấp

(Huyền đai lục đẳng)

5

TRAN Antonella

Pháp

Hồng đai II cấp

(Huyền đai lục đẳng)

 

 

 

 

6

NGUYEN Thi Tuyet Hanh

Usa

Hồng đai I cấp

(Huyền đai ngũ đẳng)

7

Uladzimir Papou

Bạch Nga

Hồng đai I cấp

(Huyền đai ngũ đẳng)

8

Maksym VERSHYNA

Ukraina

Hồng đai I cấp

(Huyền đai ngũ đẳng)

9

PHẠM Công Hòa

Thụy Sĩ

Hồng đai I cấp

(Huyền đai ngũ đẳng)

10

GUERRIB Mai

Pháp

Hồng đai I cấp

(Huyền đai ngũ đẳng)

11

TA Jean-Pierre

Pháp

Hồng đai I cấp

(Huyền đai ngũ đẳng)

 

 

 

 

12

Trần Mạnh Lương

Việt Nam

Chuẩn Hồng Đai

(Huyền đai tứ đẳng)

 

IV.Các nhân sự quốc tế được khen thưởng

Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, quyết định cấp bằng khen thưởng và ghi nhận công lao phát huy Môn phái của các nhân sự sau đây : 

Tên

Quốc gia

1

Trịnh Vinh Phong

Canada

2

Hồ Thanh Quang

Canada

3

Nguyễn Huy Tâm

Canada

4

Nguyễn Tấn Sĩ Phú

Canada

5

Nguyễn Xuân Huy

Canada

6

Vũ Đinh Quang

Canada

7

Lưu Đức Tiến

Canada

8

NGUYEN Isabella

France

9

GUERRIB Mai

France

10

GUERRIB Amar

France

11

MIESCH Philippe

France

12

NDOYE Oumar

Mali

13

NASSOURI MOUSSA

Burkina-Faso

14

SENE Abdoulaye

Senegal

15

DIOUF Ababacar Seydina

Senegal

 

Làm tại Paris ngày 18-08-2018.

Vs Trần Nguyên Đạo

sign master dao

 Bản sao kính gửi : 

 • VsNT Ngô Hữu Liễn, Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư Thế giới
 • VsNT Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch. Vs Hà Kim Khánh, Tổng thư ký, Hội đồng võ sư Thế giới.
 • Các võ sư thành viên Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • VsNT Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và các liên đoàn Quốc gia thành viên.Tous droits réservés © La Fédération Mondiale de Vovinam VietVoDao