Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 9 - 2020

 Réf. 122-20-TTK/FR- 01-02-2020

 

logo 9eme congres   

Nguyên Tắc Sinh Hoạt

Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo

Thế Giới kỳ 9 - 2020


Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới kỳ 9, năm nay, sẽ được tổ chức tại Paris vào các ngày 20 đến 23 tháng 5 - 2020. 

 • Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp.
 • Tất cả các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia và võ sư từ trình độ Chuẩn hồng đai trở lên, thành viên của HĐVS Vovinam-VVĐ Thế giới đều được Ban tổ chức đài thọ trong các ngày đại hội. Xin xem danh sách các thành viên :

http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/danh-sach-vs-the-gioi.html 

 • Thời điểm đại hội : Từ 20/05 đến 23/05/2020. 
 • Địa điểm đại hội : Paris. 
 • Ban tổ chức

Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp

6, Allée des Agrions – 91160 Ballainvilliers – France.

 • Tổng thư ký HĐVS/TG : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật quốc tế : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ chính thức của đại hội sẽ là : Việt, Anh và Pháp, sẽ được thông dịch song song giữa 3 ngôn ngữ.

Nghị trình đại hội Vovinam-VVĐ thế giới

Dưới đây là nghị trình tạm thời, đề nghị bởi Tổng thư ký HĐVS/Thế giới và Chủ tịch TLĐ/TG. Tất cả các thành viên đại hội Vovinam-VVĐ thế giới đều có quyền bổ túc hoặc đề nghị, nhưng yêu cầu gửi về Vs Tổng thư ký trước 1 tháng ngày khai mạc đại hội. 

Thứ 4 - 20/05/2020

-        07g30 – 08g30 : Đón tiếp các Võ sư.

-        08g30 : Khai mạc đại hội Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

1.Nghi thức khai mạc (Ban tổ chức - Vs Amar Guerrib).

2.Diễn văn của Chủ tịch HĐVS/TG (Vsnt Nguyễn Văn Cường), chào mừcác quan khách và các thành viên tham dự - Tuyên bố khai mạc đại hội.

3.Tổng thư ký HĐVS/TG (Vs Hà Kim Khánh) giới thiệu Ban chủ tọa và thành phần các quốc gia tham dự.

4.Vs Chủ tịch Ban chủ tọa nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội.

5.Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/khai trừ các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.

6.Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử.

7.Tổng thư ký HĐVS/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2016-2020 và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

8.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2020-2024. 

9.Nghỉ giải lao. 

10.Bầu cử 7 thành viên lãnh đạo HĐVS/Thế giới.

11.Các tân thành viên lãnh đạo HĐVS/TG họp kín biểu quyết:

 • Tổng thư ký HĐVS/TG.
 • Đề cử Chủ tịch HĐVS/TG và Chủ tịch Thượng HĐVS/TG.

12.Diễn văn của tân Tổng thư ký - Thông báo kết quả - Linh tinh - Kết thúc đại hội HĐVS/TG. 

-        16g00 : Khai mạc Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-VVĐ/TG 

1.Diễn văn của Chủ tịch TLĐ/TG, (Vsnt Nguyễn Thế Trường), chào mừcác thành viên tham dự và tuyên bố khai mạc đại hội.

2.Chủ tịch TLĐ/TG: Giới thiệu Ban chủ toạ.

3.Chủ tịch Ban chủ tọa, nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội.

4.Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/Khai trừ các Liên đoàn hoặc các quốc gia thành viên mới theo đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giới.

5.Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử.

6.Vs Chủ tịch TLĐ/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2016-2020 và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

7.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2020-2024.

8.Bầu cử Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới.

9.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới - Giới thiệu tân Ban chấp hành.

10.Kết thúc đại hội TLĐ/TG. 

Thứ năm - 21/05/2020

-        07g30 – 08g30 : Đón tiếp các Võ sư và các thí sinh.

-        08g30 – 12g00 : Khoá thi Chuẩn hồng đai và đệ trình luận án của các Võ sư Hồng đai.

-        12g00 – 13g30 : Nghỉ giải lao.

-        13g30 – 18g00 : Thi và trình luận án tiếp theo.

 Thứ sáu - 22/05/2020

-        07g30 - 08g30 : Đón tiếp các Võ sư, báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu.

-        08g30 : Khai mạc và thông báo kết quả đại hội thế giới lần thứ 9

1.Diễn văn của Ban tổ chức (Vs Geurrib Amar).

2.Diễn văn chào mừng của Võ sư Chủ tịch Thượng Hội đồng võ sư Thế giới.

3.Thông báo kết quả đại hội kỳ 9 - 2020.

4.Giới thiệu tân Ban lãnh đạo HĐVS/TG và Ban chấp hành TLĐ/TG.

5.Diễn văn của tân Tổng thư ký HĐVS/TG.

6.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ/TG.

7.Thông báo kết quả thi và trình luận án võ sư quốc tế - Lễ thắt đai cho các võ sư.

8.Thông báo quyết định tân thăng võ sư - Lễ thắt đai.

9.Lễ bế mạc đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 9. 

-        12g00 - 13g30 : Nghỉ giải lao. 

-        13g30 : Khai mạc lễ giỗ tổ Âu châu lần thứ 60.
Các khóa thi Trung cấp và Giải vô địch toàn quốc của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp .
 

Thứ bày - 23/05/2020

-        08g30 - 12g00 : Giải vô địch toàn quốc Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp tiếp theo.

-        12g00 - 13g30 : Nghỉ giải lao.

-        13g30 - 14g30 : Lễ giỗ tổ lần thứ 60, thông báo kết quả thi hoàng đai và lễ mang đai.

-        14g30               : Chung kết giải vô địch toàn quốc Liên đoàn Pháp.

 

Các Nguyên Tắc Chung

Các nguyên tắc sinh hoạt dưới đây là những tóm lược theo Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới đã được biểu quyết từ ngày thành lập, năm 1996, và tu chỉnh cuối cùng nhân đại hội thế giới kỳ 8 tại Hoa Kỳ, ngày 15-07-2016. 

Bản nội qui sinh hoạt này gồm 48 trang, chứa đựng rất nhiều “điều luật” và các chi tiết theo từng cơ chế. Chính vì thế Ban tổ chức (BTC) xin tóm tắt một số những điều luật chính, thành “Các Nguyên Tắc Chung” hầu tiết kiệm thời giờ cho quí thầy và hy vọng rằng, qua đó, các sinh hoạt của đại hội sẽ đạt được mạch lạc và nghiêm túc. Tuy nhiên nếu quí vị muốn xem nguyên văn Nội Qui Sinh Hoạt của HĐVS/TG thì xin vào: http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/noi-qui-sinh-hoat-vovinam-vvd.html 

Sơ đồ hệ thống bầu cử

 schema election vn 9emecongres

 

Những nguyên tắc chung về : Bầu Cử - Đề Cử - Biểu Quyết - Ủy Quyền 

1.Nguyên tắc qui định:

 • Đại Hội Võ Sư Thế Giới được triệu tập bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.
 • Đại Hội TLĐ/TG do Chủ tịch TLĐ/TG triệu tập.
 • Tổng số phiếu hiện diện và phiếu ủy quyền phải có trên 60% +1 trên tổng số phiếu của các thành viên Đại Hội VSTG hoặc cử tri đoàn của TLĐ/TG. 

2.Nguyên tắc đa số tương đối được áp dụng cho việc bầu cử :

 • Các thành viên lãnh đạo HĐVS/TG ( các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử).
 • Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới (ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử). 

3.Nguyên tắc đa số quá bán (50%+1 trên tổng số phiếu) được áp dụng cho các việc :

 • Biểu quyết các dự án như : Nội Qui, Qui Lệ, Qui Ước, cập nhật nhật hoá 10 điều tâm niệm, hệ thống đẳng cấp. . .
 • Các Vs xin gia nhập Hội đồng VSTG. 

4.Nguyên tắc bầu cử.

 1. Nguyên tắc bỏ phiếu kín được áp dụng cho các trường hợp liên quan đến một cá nhân hoặc các chức vụ trong HĐVS/TG hoặc TLĐ/TG.
 2. Nguyên tắc biểu quyết bằng cách "giơ tay", trong các trường hợp không liên quan đến một cá nhân. Nhưng phương pháp bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự yêu cầu của ít nhất 3 võ sư.
 3. Trong trường hợp đồng phiếu, thì phương pháp bắt thăm sẽ được áp dụng. 

5.Nguyên tắc ứng cử, và đề cử.

 1. Tất cả các Vs thành viên chính thức của Hội đồng VSTG, đều có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng cử viên lãnh đạo HĐVS/TG. (xem mẫu đơ:9è Congrès mondial Vovinam-VVD-2020_Candidature ou Délégation de pouvoir).
 2. Các Vs được đề cử, nếu hiện diện phải xác nhận sự đề cử này, nếu vắng mặt thì phải xác nhận trong phiếu ủy quyền.
 3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký ban lãnh đạo HĐVS/TG không được quyền kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG.
 4. Các Vs đắc cử thành viên HĐVS/TG (ngoại trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký) đều có quyền ứng cử chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG hoặc sinh hoạt trong Ban chấp hành TLĐ/TG.
 5. Chủ tịch TLĐ/TG cũng có quyền ứng cử vào trong Ban lãnh đạo HĐVS/TG (ngoại trừ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký), nếu đương sự có tư cách thành viên trong Đại Hội VSTG. 

6.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của các thành viên Đại Hội VSTG. 

 1. a.Các Vs thành viên chính thức của Hội đồng VSTG, đều bình đẳng trước đại hội, mỗi người một phiếu. 
 2. b.Các Vs thành viên chính thức đều có quyền :
   • Biểu quyết, phát biểu về tất cả mọi vấn đề theo nghị trình của đại hội, nhưng phải tôn trọng thời gian phát biểu và được Chủ tọa đoàn cho phép phát biểu.
   • Đề nghị các dự án mới, hoặc yêu cầu thay đổi các qui chế sinh hoạt đã có trong Hội Đồng, nhưng phải gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG, trước 20 ngày để đưa vào Nghị trình.
 3. c.Tất cả các Vs thành viên vắng mặt có thể ủy quyền cho một Vs thành viên chính thức hiện diện trong đại hội. Theo tu chỉnh của đại hội 7, tháng 05-2012, thì các võ sư hiện diện chỉ được 5 phiếu ủy quyền tối đa.
 4. d.Các phiếu ủy quyền bằng điện thoại hoặc nhắn tin hoặc nói miệng đều không có giá trị. Phiếu ủy quyền chỉ có giá trị theo 3 phương thức sau đây.
   • Phiếu Ủy Quyền : xem mẫu đơn :9è Congrès mondial Vovinam-VVD-2020_Candidature ou Délégation de pouvoirdành cho các võ sư và Assemblée Générale Fédération Mondiale Vovinam-VVD-2020_Candidature ou Délégation de pouvoir :dành cho các chủ tịch Liên đoàn quốc gia).
   • Viết thư tay
   • Gửi bằng điện thư (Email) về Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG. 

7.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của Tổng liên đoàn thế giới (TLĐ/TG) 

 1. Các thành viên Cử tri đoàn gồm :
  • Các thành viên lãnh đạo đắc cử trong HĐVS/TG : Mỗi người một phiếu.
  • Các Liên đoàn quốc gia được công nhận chính thức : Mỗi liên đoàn một phiếu.
 2. Các thành viên Cử tri đoàn có thể ủy quyền cho một nhân sự (võ sư hoặc môn sinh) hiện diện trong đại hội. xem mẫu đơ:Assemblée Générale Fédération Mondiale Vovinam-VVD-2020_Candidature ou Délégation de pouvoir :dành cho các chủ tịch Liên đoàn quốc gia).
 3. Tất cả các nhân sự đại diện các Liên Đoàn và các Vs thành viên HĐVS/TG đều có quyền ứng cử và đề cử.
 4. Phương thức bầu cử được áp dụng là : bỏ phiếu kín theo phương thức đa số tương đối. 

 

 Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới 

I.    Triệu Tập Đại Hội 

1-     Đại Hội phải được triệu tập trước 2 tháng ngày khai mạc đại hội : 

Đại Hội Võ Sư Thế Giới được triệu tập bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.

Đại Hội TLĐ/TG do Chủ tịch TLĐ/TG triệu tập. 

2-     Nghị trình tối thiểu của đại hội phải được công bố chính thức trước 1 tháng ngày khai mạc đại hội và phải theo thứ tự như sau : 

 • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG, đề cử chủ tọa đoàn, được chia ra như sau : 
  • Chủ tọa đại hội                           : Điều khiển đại hội.
  • Phó chủ tọa                                : Phụ tá và thay thế nếu Chủ tọa vắng mặt.
  • Thư ký đại hội                            : Ghi chép và lập biên bản.
  • Phó thư ký                                  : Ghi chép song song với Thư ký.
  • 3 thành viên Chủ tọa đoàn         : Quyết định và góp ý kiến với Chủ tọa đoàn. 
 • Điều chỉnh Nghị trình đại hội.
 • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG có nhiệm vụ báo cáo các thành quả và các sinh hoạt nhiệm kỳ đã qua (2016-2020) và trả lời các câu hỏi của các thành viên.
 • Biểu quyết thông qua các báo cáo.
 • Biểu quyết kết nạp các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG. 

II.  Tư cách thành viên HĐVS/TG 

1-     Các Vs thành viên chính thức gồm : 

Các Vs đã được công nhận qua các đại hội : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Danh sách các Vs thành viên chính thức sẽ được công bố 1 tháng trước ngày đại hội bởi Vs Tổng thư ký HĐVS/TG. 

2-     Hợp thức hoá các thành viên mới dành cho : 

 1. Các tân Vs Chuẩn hồng đai (mới thi lên đai) đang sinh hoạt trong hệ thống đã được công nhận bởi HĐVS/TG và TLĐ/TG.
 2. Danh sách các Vs này sẽ được công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG và sẽ được đại hội biểu quyết thông qua. Yêu cầu các Vs lãnh đạo tại các quốc gia gửi danh sách xin hợp thức hoá cho các tân võ sư của quốc gia mình - thi từ năm 2016 đến nay - đến Vs Tổng thư ký để lập danh sách chính thức (theo mẫu đơ:9è Congrès mondial Vovinam-VVD-2020_Demande pour nouveaux maîtres). 

3-     Các võ sư xin gia nhập. 

 1. Dành cho các Vs có trình độ từ Chuẩn cao đẳng trở lên, chưa sinh hoạt hoặc chưa gia nhập hệ thống HĐVS/TG và TLĐ/TG.
 2. Đơn xin gia nhập và gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG trước 15 ngày (xem mẫu đơn :9è Congrès mondial Vovinam-VVD-2020_Demande adhésion).
 3. Phải được giới thiệu ít nhất bởi hai võ sư thành viên chính thức trong Đại Hội HĐVS/TG. 

4-     Các nhân sự dự thính : 

  1. Gồm các Vs, môn sinh, các thân hữu, được mời bởi Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG, hoặc Chủ tịch TLĐ/TG.
  2. Các nhân sự này không có quyền biểu quyết và chỉ có quyền phát biểu nếu được Chủ tọa đoàn cho phép. 

III.        Diễn tiến bầu cử các thành viên lãnh đạo HĐVS/TG. 

1-     Nhân số các thành viên lãnh đạo : 

 •       Nhân số các thành viên lãnh đạo trong HĐVS/TG sẽ được Tổng thư ký HĐVS/TG đề nghị trong mỗi đại hội thế giới, tùy theo nhu cầu và phải được Đại Hội HĐVS/TG chấp thuận theo phương pháp đa số quá bán. 
 •       Nhân số các thành viên lãnh đạo nhiệm kỳ 2016-2020 là : 7 thành viên đắc cử và 1 Chủ tịch. 

2-     Tiến trình thành lập danh sách ứng cử viên : 

 •       Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.(các võ sư xin ứng cử).
 •       Tiến trình đề cử (các võ sư đề cử các vs khác).
 •       Các Vs được đề cử, chấp nhận đề cử.
 •       Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức. (gồm các ứng cử viên và các đề cử viên). 

3-     Phương thức bầu cử :

 1. Các Vs biểu quyết bằng cách viết tên các ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và có thể chọn từ 1 đến số lượng tối đa đã định hoặc bỏ phiếu trắng.
 2. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây :
  • Viết tên quá số lượng đã định,
  • Viết tên ngoài danh sách,
  • Gạch, xoá hoặc ,
  • Viết thêm bất cứ lời phê bình nào. 
 3. Các ứng cử viên hoặc đề cử viên mỗi người có 10 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 4. Các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử vào Ban lãnh đạo HĐVS/TG. Trong trường hợp danh sách ứng cử viên ít hơn số lượng tối đa đã định, sự đắc cử chỉ được công nhận nếu ứng cử viên nào đạt được 40% tổng số phiếu +1 trở lên.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên đồng phiếu vào hạng cuối cùng, thì phương thức bốc thăm sẽ được áp dụng để quyết định người đắc cử.
 6. Sau khi đắc cử, các thành viên HĐVS/TG họp kín và đề cử ra 4 người:
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký HĐVS/TG.
 • Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư. 

IV.        Tư cách thành viên và phương thức bầu cử Chủ tịch TLĐ/TG 

1-     Các Liên Đoàn thành viên chính thức gồm : 

a.Các Liên đoàn quốc gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 15 Liên Đoàn và 23 quốc gia với quyền biểu quyết như sau : 

b.Liên đoàn quốc gia sáng lập viên : 

1.Liên Đoàn Bỉ.

2.Liên Đoàn Pháp.

3.Liên Đoàn Đức.

4.Liên Đoàn Thụy Sĩ.

5.Liên Đoàn Úc Đại Lợi (sẽ biểu quyết trường hợp Liên đoàn này). 

c.6 Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 : 

6.Liên Đoàn Gia Nã Đại.

7.Vovinam-VVĐ Bạch Nga.

8.Vovinam-VVĐ Ukraina.

9.Vovinam-VVĐ Maroc.

10.Liên Đoàn Senegal.

11.Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ.

12.Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ.

13.Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha.

14.Liên Đoàn Burkina-Faso. 

d.Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2008 đến 2016 : 

15.Vovinam-VVĐ Mali. 

e.Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết : 

16.Liên đoàn Vovinam-VVĐ Đông Hoa Kỳ (sẽ biểu quyết trường hợp Liên đoàn này).

17.Vovinam-VVĐ Guinée.

18.Vovinam-VVĐ Togo.

19.Vovinam-VVD Côte d’Ivoire.

20.Vovinam-VVĐ Liên Xô.

21.Vovinam-VV Đ Ba Lan.

22.Vovinam-VV Đ Mauritanie.

23.Vovinam-VV Đ Niger.

24.Vovinam-VV Đ Émirats Arabes Unis (Dubai). 

2-     Các Liên Đoàn xin gia nhập : 

Các Liên đoàn quốc gia xin gia nhập phải hội đủ các điều kiện sau đây : 

 1. Phải là một tổ chức có quyền hạn và có hệ thống tổ chức sinh hoạt trên tầm mức quốc gia như : Liên đoàn quốc gia, Ủy Ban Quốc Gia, Hiệp Hội Quốc Gia . . . .
 2. Phải hợp thức hóa về phương diện pháp lý trong quốc gia đang sinh hoạt.
 3. TLĐ/TG chỉ công nhận một tổ chức Vovinam-VVĐ duy nhất trong một quốc gia, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt dành cho các quốc gia có một tầm mức địa lý to lớn như : Liên Xô, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại v.v.
 4. Phải có tối thiểu 5 võ đường và trên 200 môn sinh. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
 5. Phải được Chủ tịch TLĐ/TG và Chủ tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế (UBKTQT) công nhận. 

3-     Các tổ chức dự khuyết : 

  1. Dành cho các tổ chức Vovinam-VVĐ tại các quốc gia chưa đủ điều kiện để trở thành thành viên chính thức hoặc đang trong giai đoạn đang được cứu xét hồ sơ xin gia nhập.
  2. Các tổ chức này được gọi là : Văn phòng đại diện, đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của :
   • Chủ tịch TLĐ/TG   : Về phương diện hành chánh.
   • Chủ tịch UBKTQT (Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế): Về phương diện kỹ thuật. 
  1. Các tổ chức dự khuyết, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể tổ chức và sinh hoạt như một liên đoàn chính thức như : Tổ chức các kỳ thi lên đẳng cấp, giải vô đich toàn quốc v.v.v. Với điều kiện được sự chấp thuận và phải hợp lệ theo nội qui của TLĐ/TG. 

V.  Diễn tiến bầu cử Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới.

1.Danh sách ứng cử viên :

 •      Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.
 •      Tiến trình đề cử.
 •      Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử.
 •      Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức (gồm các ứng cử viên và đề cử viên). 

2.Phương thức bầu cử : 

 1. Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 2. Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.
 3. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 4. Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử. 

3.Thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG : 

 1. Tân Chủ tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG.
 2. Các Chủ tịch đương nhiệm các Liên đoàn quốc gia được qui định là Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành TLĐ/TG.

 

logo 9eme congres


Kết quả đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ 7, 24 - 28 tháng 05-2012 – Paris - Cộng Hoà Pháp

Bản tin Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế Vovinam-Việt Võ Đạo – N°21/ 01-06-2012

Thông tin nhanh

Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ 7 đã được kết thúc tốt đẹp sau 5 ngày sinh hoạt dồn dập, nghiêm túc và trong cảm xúc của các võ sư đến từ 4 Châu. Sau đây là các tổng kết ngắn gọn những thành quả của đại hội trong lúc chờ đợi biên bản chính thức :

Xem tiếp...

Ban Tổ Chức

Đại Hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7, được đặt dưới tổ chức của Ủy ban Kỹ thuật Quốc Tế, nhân danh Tổng Liên Đoàn và Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

Thành phần Ban tổ chức được chia ra như sau :

  Tên Email Tél
Ban Tổ Chức TRAN Antonella This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél : (+33) 1 64 43 98 62
Mob: (+33) 6 87 20 47 83
Ban Tổ Chức HOANG Viet This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 34 60 4 246
Tranh Giải GUERRIB Amar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 27 62 28 13
Thi đẳng cấp ROUQUETTE Christophe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 85 80 16 17
Trình Luận Án HA Kim Khanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 80 57 63 43
Tổng quát TRAN Nguyen Dao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 09 95 20 00

Tên Chức danh
Vs Niên trưởng : Ngô Hữu Liễn -
Nguyễn Văn Cường
Chủ tọa danh dự

Vs Nguyễn Thế Trường

Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới

Chủ tọa giải vô địch

Vs MIESCH Philippe

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp

Chủ tịch giải vô địch
Vs TRAN Antonella Trưởng Ban tổ chức
POSE Hélène Phó Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban ghi danh
Vs : HUA Dung et SEURIN Thierry Trưởng Ban đêm chung kết
PIVARD Laura Trưởng Ban tiếp tân
NGUYEN Hung Trưởng Ban mạng lưới Internet
MARTINS Daniel Trưởng Ban chuyên chở
HOANG Viet Trưởng Ban thông tin liên lạc và tài trợ
FORESTIER Olivier Trưởng Ban an ninh
THAY Mony Trưởng Ban tiếp vận
PETERSEN Georgio Trưởng Ban tiếp vận khoá thi đẳng cấp
DAIX Didier Trưởng Ban trang trí
PIVARD Helena Trưởng Ban khách sạn và ẩm thực

Quốc gia Tên Chức danh
VN Vs Phan Dương Bình (Vietnam) Chủ tịch Hội đồng Khảo thí danh dự
Vs Lê Công Danh (Australia) Chủ tịch Hội đồng khảo thí
Vs Nguyễn Điền (France) Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng khảo thí
Vs Nguyễn Thế Hùng (Usa) Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng khảo thí
Vs Võ Trung (Usa) Phó Chủ tịch thứ ba Hội đồng khảo thí
Vs Trần Nguyên Đạo (France) Giám Đốc các Giải vô địch
Vs Hà Kim Khanh (France) Trách nhiệm tổ chức trình luận án võ sư
Vs GEURRIB Amar (France) Trách nhiệm tổ chức các giải vô địch
Vs ROUQUETTE Christophe (France) Trách nhiệm tổ chức các cuộc thi đẳng cấp

Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7 – 2012

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí vị võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia : Đại hội võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, từ ngày 25 đến 29 tháng 5 – 2012.

Biểu hiệu (Logo) chính thức của Đại Hội Thế Giới 2012 có ý nghĩa :

Trong cơn sóng gió của thời cuộc, chúng ta luôn kiên trì và giữ vững niềm tin. Vẫn duy trì tinh thần « uy vũ bất năng khuất » của sáng tổ. Đưa Đại hội đến thành công và tỏa rộng ánh sáng Vovinam-VVĐ đến các môn sinh trên thế giới.

Chương trình Đại hội võ sư thế giới

 • Tổ chức thi và trình luận án võ sư quốc tế. Biểu quyết đề nghị Tấn phong.
 • Báo cáo sinh hoạt của Vs Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Biểu quyết các thành viên mới hoặc loại trừ các thành viên vi phạm kỷ luật.
 • Biểu quyết các dự án và các đề án tu chỉnh nội qui sinh hoạt Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội đồng Võ sư Thế giới (nhiệm kỳ 2012-2016).

Chương trình Đại hội Tổng liên đoàn Thế giới

 • Báo cáo sinh hoạt của Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới.
 • Báo cáo thành quả giải vô địch thế giới Vovinam-VVĐ lần thứ 3 – Đức 2010.
 • Biểu quyết loại trừ/xin gia nhập của các thành viên.
 • Bầu cử Chủ tịch TLĐ/TG, nhiệm kỳ 2012-2016.

Chương trình Lễ giỗ tổ

 • Giổ tổ - Kỷ niệm năm thứ 52, ngày võ sư Nguyễn Lộc qua đời.
 • Thi các trình độ huyền(hoàng) đai từ nhất đẳng đến tứ đẳng.
 • Thi và trình luận án võ sư.
 • Giải vô địch toàn quốc Liên đoàn Pháp 2012.
 • Giải vô địch quốc tế : « Hội đồng võ sư Thế Giới ».

 


Thông điệp chúc mừng

Chương trình Đại hội kỳ 7, Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới

Thứ sáu 25-05-2012

 • Tại SAPHIR HÔTEL - 114 RUE DES BERCHÈRES, 77340 PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
  • 10:00 – 12:00 : Đón tiếp các Võ sư Giám khảo Quốc tế
  • 14:00 – 16:30 : Thi trình độ Chuẩn cao đẳng
  • 16:30 – 22:30 : Các võ sư trình luận án

Thứ bẩy 26-05-2012

 • Tại sân thi đấu : GYMNASE ROGER-BOISRAME - AVENUE CHARLES ROUXEL, 77340 PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
  • 10:00 – 13:30 : Đón tiếp các phái đoàn và các võ sư. Kiểm soát các phiếu dự thi & Cân ký
  • 14:00 – 19:30 : Vòng loại các giải kỹ thuật
 • Tại sân thi đấu : SALLE DE SPORT DU COLLÈGE MONTHÉTY - 29/31 RUE DE MONTHÉTY – 77340 PONTAULT-COMBAULT- FRANCE
  • 14:00 – 18:00 : Thi các trình độ Hoàng đai dành cho các môn sinh Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Pháp

Chủ nhật  27-05-2012

 • Tại sân thi đấu : GYMNASE ROGER-BOISRAME - AVENUE CHARLES ROUXEL, 77340 PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
  • 08:30 – 12:00 : Vòng loại các giải kỹ thuật &Song đấu tự do
  • 14:00 – 16:00 : Vòng loại các giải kỹ thuật &Song đấu tự do
  • 16:00 – 17:00 : Tổng dợt biểu diễn & Giỗ tổ & Lễ trao đai
  • 17:00 – 18:00 : Ăn nhẹ tại chỗ
  • 18:00 – 18:30 : Đón tiếp các thân hữu, yếu nhân và võ sư.
  • 18:30 – 19:30 : Khai mạc lễ giỗ tổ & lễ trao đai
  • 19:30 – 23:00 : Chung kết các giải vô địch và biểu diễn

Thứ hai 28-05-2012

 • Tại SAPHIR HÔTEL - 114 RUE DES BERCHÈRES, 77340 PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
  • 08:00 – 16:00 : Đại hội Võ sư Thế giới
  • 19:00 – 22:00 : Đại hội Tổng Liên đoàn Thế giới

Thứ ba 29-05-2012

 • Kết thúc đại hội – chia tay


 

TRANG PHỤC :

 • Tất cả các võ sư, môn sinh, đều phải mặc võ phục trong các sinh hoạt như : thi, tranh giải, giỗ tổ và Đại Hội Võ Sư Thế Giới. Trừ các thân hữu hoặc các khách mời.
 • Riêng Đại Hội Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới, thì tất cả đều phải mặc thường phục (Áo vét, sơ mi trắng và cà vạt mầu sậm).

Chúc quí vị lên đường bình an.

14:00 – 19:30 :

Đăng ký tham dự

Chi phí tham dự

Tất cả các võ sư từ trình độ Chuẩn Hồng Đai trở lên, được công nhận bởi Hội đồng Võ Sư Thế giới, các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia, thành viên Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được Ban tổ chức mời, đều được mời tham dự chính thức. Tất cả các chi phí khách sạn và ẩm thực trong suốt thời gian đại hội, sẽ được Ban tổ chức đài thọ. Từ ngày 26 đến 28 tháng 05-2012.


Lưu ý : Các biểu giá dưới đây chỉ có hiệu lực đến ngày 06/05/2012. Ghi danh sau ngày này sẽ tính thêm 10% nếu còn chỗ.


Dưới đây là các Biểu giá và Hồ sơ ghi danh.

Khách Sạn

Formules

Chi phí / Hoạt động

Giá

Formule 1

Formula 2 ngày(26, 27/05) + ăn (3 bữa)

Phòng đôi, Phòng ba hoặc 4 người + ăn (ăn tối ngày thứ Bảy, ăn trưa ngày chủ nhật và ăn trưa +tối chủ nhật)

110€

Formule 2

(25, 26, 27/05)  

Formule 3

(26, 27, 28/05)  

Formula 3 ngày(25, 26, 27/05) or (26, 27, 28/05)

Phòng đôi, Phòng ba hoặc 4 người + ăn (5 bữa)

200€

Formule 4

Khách Sạn/ngày/người - bao ăn sáng

Phòng đôi, Phòng ba hoặc 4 người

40€

Formule 5

Thêm bữa ăn cho một người

20€

Giá trẻ em : liên hệ với chúng tôi
Đối với các phòng đơn làm ơn liên hệ với chúng tôi

 

Thi đấu

Formule

Chi phí / Hoạt động

Giá

Compétition 1

Participation à 1 coupe

10€

Compétition 2

Participation aux 2 coupes

15€

Compétition 3

Participation aux 3 coupes ou plus

20€

 

Dịch vụ (plus)

Vé tham quan công viên Disneyland - Paris

Lưu ý : Vé không hoàn lại, không đổi

Giá

Loisir 1 – Người lớn

(+11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

40€

Loisir 2 – Trẻ em

(từ 3 đến 11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

33€

Loisir 3 – Người lớn

(+11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

45€

Loisir 4 – Trẻ em

(từ 3 đến 11 tuổi)

1 ngày, 1 Park, từ ngày 14/05 đến ngày 10/06 năm 2012

40€

Triệu Tập Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7 – 2012

 • Chiếu theo Nội qui sinh hoạt Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Chiếu theo Qui lệ sinh hoạt Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới.

Chúng tôi trân trọng thông báo cùng toàn thể quí vị võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia : Đại hội võ Sư và Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 5 – 2012.

Kính thưa quí vị, đại hội thế giới kỳ 7-2012 sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên phương diện toàn cầu, bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ thống Vovinam-VVĐ Thế giới.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các võ sư và các đại biểu, biểu quyết các dự án, các đề nghị, các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống sinh hoạt của chúng ta. Nó cũng là dịp để các võ sư trên thế giới, thi đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tân thăng theo « Qui ước Đẳng cấp Quốc tế » mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua.

Nghị trình tổng quát Đại Hội Thế Giới kỳ 7-2012 được chia ra như sau :
(Nghị trình chi tiết và nguyên tắc bầu cử sẽ gửi sau)

Đại hội võ sư thế giới :

 • Tổ chức thi và trình luận án võ sư quốc tế. Biểu quyết đề nghị Tấn phong
 • Báo cáo sinh hoạt của Vs Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới
 • Biểu quyết các thành viên mới hoặc loại trừ các thành viên vi phạm kỷ luật
 • Biểu quyết các dự án và các đề án tu chỉnh nội qui sinh hoạt Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội đồng Võ sư Thế giới (nhiệm kỳ 2012-2016)

Đại hội Tổng liên đoàn Thế giới :

 • Báo cáo sinh hoạt của Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới.
 • Báo cáo thành quả giải vô địch thế giới Vovinam-VVĐ lần thứ 3 – Đức 2010.
 • Biểu quyết loại trừ/xin gia nhập của các thành viên.
 • Bầu cử Chủ tịch TLĐ/TG, nhiệm kỳ 2012-2016.

Giải vô địch quốc tế của HĐVS/TG :

 • Đặc biệt đại hội kỳ 7-2012 năm nay, sẽ được tổ chức cùng ngày với giải vô địch toàn quốc và giỗ tổ hàng năm của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp. Theo truyền thống, cứ đến tháng 05, Liên đoàn thường tổ chức 3 sự kiến lớn trong năm đó là :
  • Giổ tổ - Kỷ niệm ngày võ sư Nguyễn Lộc qua đời.
  • Thi các trình độ huyền(hoàng) đai từ nhất đẳng đến tứ đẳng.
  • Giải vô địch toàn quốc cho các trình độ Lam đai và Hoàng đai, được chia thành 3 thành phần : Thiếu nhi, thanh nữ  và thanh nam.
 • Chính vì thế, nhân đại hội thế giới kỳ 7-2012, chúng tôi quyết định kết hợp với Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp, mở rộng một số giải, mời các quốc gia thành viên TLĐ/TG tham dự. Giải này được đặt tên là « Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (Coupe du Conseil Mondial des Maîtres - Cup of the World Council of Masters). Nhằm mục đích tạo một luồng gió hào hứng đến các môn sinh trên thế giới.
 • Như quí vị đã biết, hệ thống của chúng ta chỉ tổ chức giải vô địch thế giới, 4 năm một lần, theo khuôn mẫu Olimpic. Nhưng được xen kẽ bởi các giải vô địch của các Châu. Chính vì thế cứ hai năm một lần, các môn sinh được tham dự một giải vô địch bề thế và có tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên đối với các lục địa như : Mỹ châu, Úc châu và Á châu, vì chưa đủ điều kiện tổ chức các giải trong Châu của mình, nên phải đợi 4 năm mới có một lần. Vì lý do đó và lợi dụng Đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới Kỳ 7, cùng với sự hiện diện của các võ sư và các lãnh đạo quốc gia, chúng tôi quyết định tổ chức một giải vô địch với tầm cỡ quốc tế, để bù đắp và hoà mình với nhu cầu chung của các môn sinh trên thế giới.

Kính thưa quí vị,

Trong những ngày sắp tới. Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế sẽ gửi đến quí vị những chi tiết như : Bộ môn thi đua, điều luật, qui luật tranh giải và các điều kiện tham gia.

Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Tổng liên đoàn Thế giới, Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế cùng sự hỗ trợ của Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp. Chúng tôi sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới và các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia trong các ngày đại hội.

Kính chúc quí vị chuẩn bị đại hội thành công

Paris, ngày 25-12-2011

Tổng thư ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, Vs Trần Nguyên Đạo

Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới, Vs Nguyễn Thế Thierry
           

Thông báo tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7

Kính thưa quí vị Võ sư,
Các lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo, đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới kỳ VII (1), sẽ được tổ chức vào các ngày 25, 2627 tháng 05 -2012 tại Paris - Cộng Hoà Pháp.

Trên nguyên tắc, đại hội được dự trù sẽ tổ chức tại Hoa kỳ, Houston-Texas, theo yêu cầu của Vovinam-VVĐ Texas và đã được Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế giới biểu quyết thông qua nhân giải vô địch thế giới lần thứ ba (2) vào tháng 08-2010 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Nhưng rất tiếc, tháng 06-2011 vừa qua, chúng tôi được Vovinam-VVĐ Texas thông báo sẽ không tổ chức vì lý do kỹ thuật.

Kính thưa quí vị, Đại hội thế giới kỳ VII-2012 sẽ là một khúc quanh mới cho tổ chức của chúng ta trên phương diện toàn cầu, bởi chúng ta sẽ bầu cử lại toàn bộ các nhân sự lãnh đạo của hệ Vovinam-VVĐ Thế giới đó là :

 • Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới. Một cơ quan lãnh đạo chuyên môn, đặc trách về các vấn đề võ đạo, võ thuật, đai đẳng, thi cử, trình luận án …  có nhiệm vụ theo dõi, phát triển và giúp đỡ các Liên đoàn Quốc gia hoặc các Trung tâm huấn luyện Vovinam-VVĐ trên toàn thế giới.
 • Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới. Cơ quan lãnh đạo hành chánh và đại diện Môn phái về phương diện Pháp lý. Là cơ quan lãnh đạo và điều hành các Liên đoàn Quốc gia trên phương diện quốc tế, có bổn phận chăm sóc, điều hành, phát triển và kiểm xoát tổng quát..

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các võ sư và các đại biểu, biểu quyết các dự án, các đề nghị, các qui ước quốc tế… hầu tiếp tục cải thiện cơ chế và hệ thống sinh hoạt của chúng ta. Nó cũng là dịp để các võ sư trên thế giới, thi đẳng cấp, trình luận án hoặc được đề nghị tân thăng theo « Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế »   mà chúng ta đã biểu quyết và thi hành từ nhiều năm qua (3) .

Ban Tổ Chức sẽ được đặt dưới sự điều động của Tổng Liên Đoàn Thế Giới, Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế cùng sự hỗ trợ của Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Cộng Hoà Pháp. Chúng tôi sẽ đài thọ kinh phí khách sạn và ẩm thực cho các võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và các Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Gia trong các ngày đại hội.

Trong những ngày sắp tới, quí vị sẽ nhận được văn thư triệu tập cùng chương trình chi tiết, các qui luật bầu cử, ứng cử và qui chế trình luận án võ sư quốc tế.

Đặc biệt đại hội kỳ VII, Paris-2012, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức song song một giải vô địch Quốc tế, được đặt tên là « Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » (Coupe du Conseil Mondial des Maîtres - Cup of the World Council of Masters). Nhằm mục đích tạo một luồng gió hào hứng đến các môn sinh trên thế giới.

Như quí vị đã biết, hệ thống của chúng ta chỉ tổ chức Giải Vô địch Thế giới, 4 năm một lần, theo khuôn mẫu Olimpic. Nhưng được xen kẽ bởi các giải vô địch của các Châu. Chính vì thế cứ hai năm một lần, các Môn sinh được tham dự một giải vô địch bề thế và có tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên đối với các lục địa như : Mỹ châu, Úc Châu và Á Châu, vì chưa đủ điều kiện tổ chức các giải trong Châu của mình, nên phải đợi 4 năm mới có một lần. Vì lý do đó và lợi dụng Đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới Kỳ VII, cùng với sự hiện diện của các võ sư và các lãnh đạo quốc gia, chúng tôi sẽ tổ chức một giải vô địch với tầm cỡ quốc tế, để bù đắp và hoà mình với nhu cầu chung của các Môn sinh trên thế giới.

« Giải Hội Đồng Võ Sư Thế Giới » này, sẽ được tổ chức tại Paris và sẽ hợp tác với Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp nhân ngày lễ giỗ tổ thứ 52 và giải vô địch toàn quốc, thường được tổ chức hàng năm. Trong những ngày sắp tới. Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế sẽ gửi đến quí vị những chi tiết như : Bộ môn thi đua, điều luật, qui luật tranh giải cũng như các điều kiện tham gia.

Kính chúc quí vị chuẩn bị trọn vẹn và hẹn tái ngộ tại Pháp để cùng nhau đón xuân-Paris và đưa đại hội kỳ VII bước vào con đường hiện đại trong trưởng thành.

Paris, ngày 30-09-2011.

Tổng Thư Ký Hội Đồng/Vs Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới, Vs Trần Nguyên Đạo.

Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới, Vs Nguyễn Thế ThierryGhi chú :

 1. Đại hội kỳ I : 1996-Paris, Kỳ II : 1998-Houston, Kỳ III : 2000-California, Kỳ IV : 2002-Paris, Kỳ V : 2004-Houston, Kỳ VI : 2008-Paris.
 2. 4 năm một lần : Lần thứ nhất : Paris-2002, lần thứ hai Alger-2006 và lần thứ ba : Đức-2010. Lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Paris-2014.
 3. Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế được biểu quyết nhân đại hội thế giới kỳ III : 2000-California và cập nhật hoá kỳ VI : 2008-Paris.