Giải Vô địch Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới 2014 - Ban Tổ chức

WorldCup2014 Logo 300x324Giải Vô địch Thế giới lần thứ 4 được tổ chức bởi Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp, tại thủ đô Paris - Cộng hoà Pháp (từ ngày 19-07-2014 đến ngày 27-07-2014), dưới sự ủy quyền của Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế.

 

 

TÊN Email Tél
TỔ CHỨC Nguyễn Tiến Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 63 12 72 28
LAMY Alexandre
Mob: (+33) 6 73 01 12 73
TRANH GIẢI GUERRIB Amar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 27 62 28 13
TRÌNH LUẬN ÁN
Hà Kim Khanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 80 57 63 43
TỔNG QUÁT Trần Nguyên Đạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 09 95 20 00

 TÊN CHỨC DANH
 Vs Niên trưởng : Ngô Hữu Liễn, Nguyễn Văn Cường  Chủ tọa danh dự

 Vs Nguyễn Thế Trường

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giới

 Chủ tọa giải vô địch

 Vs MIESCH Philippe

 Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp

 Chủ tịch giải vô địch
 Nguyễn Tiến Hùng  Trưởng Ban tổ chức
 LAMY Alexandre

 Phó Trưởng Ban tổ chức

 kiêm Trưởng Ban ghi danh

 FORESTIER Olivier  Trưởng Ban đêm chung kết
 DAIX Didier  Trưởng Ban tiếp tân
 Nguyễn Tiến Hùng  Trưởng Ban mạng lưới
 MARTINS Daniel  Trưởng Ban chuyên chở
 DUCOUSSO Jean-Philippe 

 Trưởng Ban thông tin liên lạc và tài trợ

 LAMA David   Trưởng Ban an ninh
 FALEYRAS Alex   Trưởng Ban tiếp vận
 ALVES Kelton-Patrick   Trưởng Ban trang trí
 LAMY Alexandre  Trưởng Ban khách sạn và ẩm thự
 HOÀNG Việt  Trưởng Ban đa phương tiện vidéo
 Dương Minh Tâm

 LAROUBINE Sigrid

 Trách nhiệm nhiếp ảnh

 TÊN QUỐC GIA CHỨC DANH
 Vs Phan Dương Bình (VN) VN   Chủ tịch Hội đồng Khảo thí danh dự
 Vs Lê Công Danh (Aus)  Chủ tịch Hội đồng Khảo thí
 Vs Nguyễn Văn Đông (Usa)  Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Khảo thí
 Vs Nguyễn Tiến Hội (Ger)  Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Khảo thí
 Vs GUERRIB Amar (Fr)  Giám đốc các Giải vô địch
 Vs Lê Thành Nhân (Aus)
 Vs Hà Kim Khanh (Fr)  Trách nhiệm tổ chức trình luận án võ sư
 Vs Võ Trung (Usa)
 Vs Hà Chí Thành (Suisse)  Trách nhiệm Ban Khiếu nại
 Vs Phi Long (Fr)
 Vs Crozon Serge (Fr)  Giám đốc các giải đấu tự do Huyền đai
 Vs APPIAH Georges (Ger)
 Vs VERSHINA Maxim (Ukraine)
 Vs GREGORI Emmanuel (Fr)  Giám đốc các giải đấu tự do Lam đai
 Vs MARK Holzwarth (Ger)
 Vs NASSOURI Moussa (Burkina-Faso)
 Vs BLOUME Daniel (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Huyền đai
 Vs SENE Abdoulaye (Sénégal)
 Vs TK Kevin (Usa)
 Vs Hà Kim Chung (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Lam đai
 Vs Hồ Quang Thanh Sơn (Aus)
 Vs Seydina Ababacar DIOUF (Sénégal)
 Vs Tran Antonella (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Thiếu nhi
 Vs MENDEZ Javier (Esp)
 Vs ULADZIMIR Papou (Biélorussie)

© Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới | http://vovinamworldfederation.com