GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI LẦN THỨ 4 - VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO
PARIS 2014


CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY LUẬT

WorldCup2014 Logo 300x324


Qui Luật Sinh Hoạt

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

134-2013-CTI/VN-30-10-2013

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế 

Qui Luật Sinh Hoạt Giải vô địch Thế Giới lần thứ 4 - Vovinam-Việt Võ Đạo tại thủ đô Paris, cộng hoà Pháp (19/07/2014 - 27/07/2014).

Xem tiếp...

Qui Luật Đấu Tự Do

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

135-2013-CTI/VN-30-10-2013

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

Qui Luật đấu tự do Giải vô địch Thế Giới lần thứ 4 - Vovinam-Việt Võ Đạo tại thủ đô Paris, cộng hoà Pháp (19-07-2014 27-07-2014).

Xem tiếp...

Qui luật tranh giải kỹ thuật

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

136-2013-CTI/VN-30-10-2013

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

Qui Luật tranh giải kỹ thuật Giải vô địch Thế Giới lần thứ 4 - Vovinam-Việt Võ Đạo tại thủ đô Paris, cộng hoà Pháp (19-07-2014 → 27-07-2014).

Xem tiếp...

Qui luật tranh giải Vật tự do

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

137-2013-CTI/VN-30-10-2013

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

Qui Luật tranh giải Vật tự do - Giải vô địch Thế Giới lần thứ 4 Vovinam-Việt Võ Đạo tại thủ đô Paris, cộng hoà Pháp (19-07-201427-07-2014).

« Qui luật đấu Vật Cổ Truyền Việt Nam rất đa dạng. Tùy theo địa phương hoặc những kỳ thi tuyển Quan võ của các triều đình. Nhưng nói chung thường có những đặc tính như sau. »

Xem tiếp...

Khuyến cáo giải vô địch thế giới 2014

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

148-2014-CTI/VN-20-05-2014

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế 

Kính thưa quí vị Võ sư, các Huấn luyện viên cùng các lãnh đạo.

Giải vô địch Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới lần thứ tư tại Paris, đang bước đến giai đoạn hoàn tất. Ngày 24 tháng 7 tới đây, các môn sinh trên thế giới sẽ được dịp thử tài và thi đua trong tinh thần « hội-hè » và tinh thần « Đại Gia Đình » Vovinam-VVĐ.

Để « ngày hội » được hoàn hảo, đồng thời giúp các môn sinh tránh được những yếu điểm ngoại vi, có thể làm lụm bại hy vọng thành công. Tôi xin gửi đến quí vị một số những khuyến cáo và yêu cầu quí vị thông báo rộng rãi đến các môn sinh tùy theo khả năng của mỗi người.

Các quy luật tranh giải, thường là những quy luật không được chi tiết hoá như các đạo luật của một quốc gia, nên thường đặt ra các câu hỏi cho các thí sinh. Chính vì thế văn thư này có mục đích giải đáp tối đa những qui luật của giải vô địch thế giới 2014. Tuy nhiên, sau văn thư này, nếu quí vị vẩn còn nghi vấn thì xin đừng ngần ngại đặt câu hỏi và tôi sẽ cố gắng giải đáp.

[ PDF Tải văn bản tại đây ]

Xem tiếp...