Giải Vô Địch Thế Giới thứ 4 - Paris - 2014

La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

134-2013-CTI/VN-30-10-2013

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

QUI LUẬT SINH HOẠT

vovinam-worldcup2014 4 250px

 ĐIỀU 1 : Qui luật - Đạo luật - Ngôn ngữ chính thức


 

  1. Các phái đoàn tham dự phải có bổn phận tôn trọng các Qui luật sinh hoạt và các Qui luật kỹ thuật của Giải vô địch, cũng như các đạo luật về thể dục thể thao của nước Cộng Hoà Pháp, nơi tổ chức các giải.
  2. Ngôn ngữ chính thức của Giải vô địch là : Việt ngữ, Anh ngữ và Pháp ngữ.

 

ĐIỀU 2 : Ban tổ chức (BTC)


 

Giải vô địch Thế giới được tổ chức bởi Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp, dưới sự ủy quyền của Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế.

Thành phần Ban tổ chức gồm :

 TÊN CHỨC DANH
 Vs Niên trưởng : Ngô Hữu Liễn, Nguyễn Văn Cường  Chủ tọa danh dự

 Vs Nguyễn Thế Trường

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giới

 Chủ tọa giải vô địch

 Vs MIESCH Philippe

 Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp

 Chủ tịch giải vô địch
 Nguyễn Tiến Hùng  Trưởng Ban tổ chức
 LAMY Alexandre

 Phó Trưởng Ban tổ chức

 kiêm Trưởng Ban ghi danh

 FORESTIER Olivier  Trưởng Ban đêm chung kết
 DAIX Didier  Trưởng Ban tiếp tân
 Nguyễn Tiến Hùng  Trưởng Ban mạng lưới
 MARTINS Daniel  Trưởng Ban chuyên chở
 DUCOUSSO Jean-Philippe 

 Trưởng Ban thông tin liên lạc và tài trợ

 LAMA David   Trưởng Ban an ninh
 FALEYRAS Alex   Trưởng Ban tiếp vận
 ALVES Kelton-Patrick   Trưởng Ban trang trí
 LAMY Alexandre  Trưởng Ban khách sạn và ẩm thự
 HOÀNG Việt  Trưởng Ban đa phương tiện vidéo
 Dương Minh Tâm

 LAROUBINE Sigrid

 Trách nhiệm nhiếp ảnh

 

ĐIỀU 3 : Ban Kỹ Thuật


 

 NOM QUỐC GIA  CHỨC DANH
 Vs Phan Dương Bình (VN) VN   Chủ tịch Hội đồng Khảo thí danh dự
 Vs Lê Công Danh (Aus)  Chủ tịch Hội đồng Khảo thí
 Vs Nguyễn Văn Đông (Usa)  Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Khảo thí
 Vs Nguyễn Tiến Hội (Ger)  Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Khảo thí
 Vs GUERRIB Amar (Fr)  Giám đốc các Giải vô địch
 Vs JÜRGEN Schwerdtmann (Ger)
 Vs Lê Thành Nhân (Aus)
 Vs Hà Kim Khanh (Fr)  Trách nhiệm tổ chức trình luận án võ sư
 Vs Võ Trung (Usa)
 Vs Hà Chí Thành (Suisse)  Trách nhiệm Ban Khiếu nại
 Vs Phi Long (Fr)
 Vs Crozon Serge (Fr)  Giám đốc các giải đấu tự do Huyền đai
 Vs APPIAH Georges (Ger)
 Vs VERSHINA Maxim (Ukraine)
 Vs GREGORI Emmanuel (Fr)  Giám đốc các giải đấu tự do Lam đai
 Vs MARK Holzwarth (Ger)
 Vs NASSOURI Moussa (Burkina-Faso)
 Vs BLOUME Daniel (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Huyền đai
 Vs SENE Abdoulaye (Sénégal)
 Vs TK Kevin (Usa)
 Vs Hà Kim Chung (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Lam đai
 Vs Hồ Quang Thanh Sơn (Aus)
 Vs Seydina Ababacar DIOUF (Sénégal)
 Vs Tran Antonella (Fr)  Giám đốc các giải Kỹ thuật Thiếu nhi
 Vs MENDEZ Javier (Esp)
 Vs ULADZIMIR Papou (Biélorussie)
 -

 

ĐIỀU 4 : Thành phần tham dự


 

   1. Tất cả các Liên đoàn quốc gia, các Hiệp hội, các Câu lạc bộ… thành viên Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được BTC mời  tham dự, đều được quyền tham gia Giải vô địch và không giới hạn sĩ số.
   2. BTC chính thức mời tất cả các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia, thành viên Tổng Liên đoàn Thế giới, các võ sư từ trình độ chuẩn hồng đai trở lên (huyền đai đệ tứ đẳng), thành viên Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được BTC mời, đều được đài thọ các chi phí khách sạn và ẩm thực trong thời gian sinh hoạt từ 19 đến 27 tháng 07-2014.

 

ĐIỀU 5 : Ghi danh


 

Các phái đoàn tham dự phải thành lập một danh sách chích thức, gửi đến BTC trước ngày 15 tháng 06-2014 với các chi tiết sau đây :

   • Tên, họ - Ngày sinh - Địa chỉ  - Quốc tịch.
   • Số sổ thông hành. (ngoại trừ các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc Đại Lợi).
   • Tư cách tham dự : Lãnh đạo phái đoàn, thí sinh hoặc tham dự viên.
   • Đẳng cấp, nhóm mắu (groupe sanguin) và các hạng cân (kilogram).


ĐIỀU 6 : Thành phần lãnh đạo phái đoàn


 

  1. Mỗi phái đoàn được chia thành 3 thành phần như sau :
   • Một Trưởng phái đoàn : đại diện chính thức của đoàn đối với BTC.
   • Một Huấn luyện viên : đại diện kỹ thuật chính thức của đoàn đối với Ban giám khảo và BTC.
   • Một Thông dịch viên : nếu phái đoàn không nói tiếng Pháp, Anh hoặc tiếng Việt.
  2. Một lãnh đạo phái đoàn có quyền kiêm nhiệm hai hoặc 3 chức vụ trên.
  3. Các Huấn luyện viên của đoàn không được quyền tham dự với tính cách : Thí sinh, hoặc Ban giám khảo hoặc Ban trọng tài.
  4. Các thí sinh, không được quyền tham dự trong Ban giám khảo hoặc Ban trọng tài.
  5. Các phái đoàn tham dự đều có tính cách độc lập và phải tự quản lý các hành lý, dụng cụ, của các thí sinh và các tham dự viên của phái đoàn của mình. Trưởng phái đoàn là người có trách nhiệm về tất cả các hành động của các thành viên trong phái đoàn. BTC sẽ không có trách nhiệm trong các trường hợp mất cắp hoặc thất lạc trong bất cứ trường hợp nào.

 

ĐIỀU 7 : Võ phục – Phù hiệu - Đẳng cấp


 

  1. Võ phục chính thức của các thí sinh và Ban giám khảo được ấn định như sau :
   • Võ phục mầu xanh da trời của Vovinam-Việt Võ Đạo.
   • Phù hiệu chính thức của Vovinam-Việt Võ Đạo trên ngực trái võ phục.
   • Tên của phái đoàn (không bắt buộc) : Được quyền có một sự khác biệt duy nhất là tên của phái đoàn (bằng chữ), và phải được thêu bằng mầu đỏ trên võ phục phía vai phải hoặc sau lưng, theo thí dụ sau đây : "Senegal" , "France", "Canada", "Viet Nam" hoặc  "Paris", "Genève", "Vancouver", "Texas", "Nha Trang", "Saigon" ...
   • Tên của thí sinh (không bắt buộc) : Được quyền thêu trên ngực phải võ phục và phải tôn trọng các qui luật sau đây :
    • Trình độ Sơ cấp : Tên mầu Vàng, trên nền Xanh đậm.
    • Trình độ Trung cấp : Tên mầu Đỏ trên nền Vàng.
    • Trình độ Cao đẳng : Tên mầu Trắng trên nền Đỏ.
  2. Đai và đẳng cấp : phải tôn trọng :
   • Đai loại nhỏ, thường dùng trong Vovinam-Việt Võ Đạo với các cấp (các gạch trên đai) phải được thêu bên phía trái của đai và không được quyền thêm bất cứ một hình thức nào khác, ngoại trừ danh xưng : " Vovinam-Việt Võ Đạo ".
   • Đai trình độ sơ cấp : Đai mầu Xanh đậm với các gạch Vàng.
   • Đai trình độ trung cấp và cao cấp : đai đen quốc tế với các gạch vàng (kể cả các thí sinh chuẩn hồng đai). Ngoại trừ trọng tài và giám khảo được quyền đeo hồng đai tùy theo ý muốn.
  3. Các thí sinh không tôn trọng các điều khoản trên, đều có thể bị loại và cấm không được tham dự.
 

ĐIỀU 8 : Trách nhiệm của Ban Kỹ Thuật  1. Trọng tài và Giám khảo
   • Các Trọng tài và Giám khảo không được kiêm nhiệm chức năng Huấn luyện viên hoặc Thí sinh.
   • Các Trọng tài và Giám khảo được chỉ định bởi Chủ tịch Hội đồng khảo thí và Giám đốc Giải vô địch.
  2. Tiêu Chuẩn chọn lựa Trọng tài và Giám khảo
   • Các Trọng tài và Giám khảo phải có trên 18 tuổi ngày khai mạc Giải vô địch.
   • Các Giám khảo bộ môn song đấu tự do Huyền đai, phải có trình độ tối thiểu là Huyền đai Đệ tứ đẳng Quốc tế (Chuẩn hồng đai).
   • Các Trọng tài phải có trình độ tối thiểu là Huyền đai Đệ tam đẳng Quốc tế.
  3. Trọng tài giờ và Ban y tế
   • Trong suốt thời gian thi đấu, Ban Tổ Chức có nhiệm vụ tổ chức sự hiện diện thường trực của một Bác sĩ hoặc của Ban y tế. Ban này có nhiệm vụ bảo đảm tất cả những đòi hỏi liên quan đến vấn đề xức khoẻ của tất cả các môn sinh tham dự.
   • Trọng tài giờ, Bác sĩ, Ban y tế, thảm, dụng cụ thi đấu, áo giáp… được bổ nhiệm và đặt dưới trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức.

 

ĐIỀU 9 : Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Khảo thí


 

  • Chỉ định các Trọng tài và các Giám khảo cùng với Giám đốc giải vô địch.
  • Kiểm soát và theo dõi các Giám khảo và Trọng tài cùng với sự phụ tá của các Phó Chủ tịch.
  • Bảo đảm và theo dõi tính vô tư hoặc không thiên vị của các Giám khảo.
  • Áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các Thí sinh hoặc các Phái đoàn không tôn trọng Qui Luật.
  • Chứng nhận và ký các bằng cấp và các kết quả giải vô địch.

 

ĐIỀU 10 : Nhiệm vụ của Giám đốc Giải vô địch


 

  • Chỉ định các Trọng tài và các Giám khảo cùng với Chủ tịch Hội đồng Khảo thí.
  • Điều hành tổng quát tất cả các giải vô địch.
  • Quyết định và phân sử tất cả các xung đột và bất đồng ý kiến trong giải vô địch hoặc các vấn đề không ghi trong các qui luật.

 

ĐIỀU 11 : Bảo hiểm – An ninh


 

  1. Tất cả các Thí sinh- kỹ thuật hoặc song đấu tự do - đều phải có bảo hiểm và chứng thư của bác sĩ (có khả năng và xức khoẻ để thi đấu) của quốc gia mình trước khi tham dự. Kiểm tra xức khoẻ phải được đặc biệt lưu ý đến hệ thống mạch mắu và tim, các cơ bắp và tình trạng của da thịt. BTC sẽ không có trách nhiệm trong trường hợp không tôn trọng qui luật này.
  2. Trong trường hợp quốc gia của thí sinh không có hệ thống bảo hiểm, thì Trưởng phái đoàn phải có bổn phận thông báo cho BTC, và phải ghi danh bảo hiểm tai nạn cho các thí sinh của mình với một công ty bảo hiểm tại PHÁP, được chọn lựa bởi BTC.

 

ĐIỀU 12 : Kiểm tra dược liệu kích thích


  

  1. Ban Tổ Chức có quyền thực hiện bất cứ lúc nào, việc kiểm tra liên quan đến các dược liệu hoặc các chất liệu kích thích cấm dùng.
  2. Nếu một Thí sinh bị khám phá sử dụng thuốc kích thích. Biện pháp kỷ luật nghiệm trọng sẽ được thi hành.
  3. Các Huấn luyện viên hoặc Trưởng Phái đoàn tòng phạm, trực tiếp hay gián tiếp với Thí sinh dùng thuốc kích thích cũng sẽ bị kỷ luật tương xứng.
  4. Các Thí sinh từ chối kiểm tra chống thuốc kích thích, sẽ bị coi tương đương là thủ phạm dùng thuốc kích thích.

 

ĐIỀU 13 : Kỷ luật


 

  1. Tuyệt đối cấm tất cả các hình thức : Bàn luận, biểu dương, phản đối ... liên quan đến các lãnh vực chính trị, tôn giáo hoặc kỳ thị chủng tộc trong suốt thời gian Giải vô địch.
  2. Trong trường hợp không tôn trọng các điều trong qui luật này. BTC có quyền trục xuất một hoặc nhiều thành viên hoặc tất cả phái đoàn và không có quyền khiếu nại.


ĐIỀU 14 : Quyết định ngoài qui luật


 

Các trường hợp không qui định trong qui luật này sẽ được BTC quyết định tại chỗ.

 © Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới | http://vovinamworldfederation.com