Giải Vô Địch Thế Giới thứ 4 - Paris - 2014

La Commission Technique Internationale
The International Technical Board

136-2013-CTI/VN-30-10-2013

Vs Trần Nguyên Đạo
Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Thế Giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

QUI LUẬT TRANH GIẢI KỸ THUẬT

vovinam-worldcup2014 4 250px

I. TỔNG QUÁT


 

I.1. CÁCH CHẤM ĐIỂM

  • Phương pháp chấm và cho điểm được dựa trên hệ thống từ 1 đến 10 điểm, được chia ra như sau :

1 : Điểm loại
2 : Cực kém
3 : Quá kém
4 : Kém
5 : Trung bình
6 : Trên trung bình
7 : Bình
8 : Ưu
9 : Tối ưu
10 : Ngoại hạng

I.2. GIẢI « Khai Môn Quyền » và « Thập Tự Quyền » toàn đội 3 người

  • Ba Thí sinh đứng theo hình tam giác, đối diện với giám khảo.
  • Không phân biệt Nam hay Nữ.

I.3. GIẢI « Lưỡng Nghi Kiếm Pháp » toàn đội 2 người

  • Hai Thí sinh đứng song song, đối diện với giám khảo.
  • Không phân biệt Nam hay Nữ.

I.4. GIẢI « Đòn Chân »

  • Trình bầy cá nhân, gồm 6 đòn : 4 đòn bắt buộc, trong 21 đòn chân và hai đòn không bắt buộc.
  • Trình bầy với một hoặc hai đối tượng.

I.5. GIẢI « Tự Vệ Nữ »

  • Tự do trình bầy – 3 phút tối đa.
  • Trình bầy với một hoặc nhiều đối tượng.
  • Cấm sử dụng đòn chân kẹp cổ.


II. PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN


 

II.1. TRONG LÚC THI

  • Để tôn trọng sự bình đẳng giữa các Thí sinh, trong lúc chấm thi trong các vòng loại, cấm không được thay đổi giám khảo, ngoại trừ trường hợp đau yếu hoặc do quyết định của Giám đốc giải vô địch.

II.2. CÁC VÒNG LOẠI (trước Bán kết)

  • Các Thí sinh chỉ trình bầy một lần, sau đó giám khảo sẽ chọn lọc 50% các Thí sinh cao điểm nhất để đưa vào vòng sau.

II.3. BÁN KẾT

  • Các Thí sinh chỉ trình bầy một lần, sau đó giám khảo sẽ chọn hai Thí sinh cao điểm nhất để đưa vào Chung kết.
  • Thí sinh hạng ba được trực tiếp vào chung kết và không cần tranh giải.

II.4. CHUNG KẾT

  • Dành cho hai Thí sinh được vào Chung kết, tranh giải hạng nhất và hạng nhì.

II.5. ĐỒNG ĐIỂM

  • Trong trườn hợp đồng điểm giữa hai Thí sinh trong trận chung kết, thì sẽ phải tranh giải lại lần thứ hai. Nhưng lần này có có thêm Chủ tịch Hội đồng Khảo thí vào chấm chung với các Giám khảo.

II.6. QUÊN BÀI

  • Trong trường hợp quên bài trong lúc đang trình bầy. Các Giám khảo sẽ cho phép Thí sinh trình bầy lại một lần nữa sau khi các Thí sinh khác đã trình bầy xong. Nhưng lần thứ hai này Thí sinh sẽ bị trừ 1 điểm. Trong trường hợp quên bài lần thứ hai, Thí sinh sẽ bị Điểm loại (1 điểm)


 

III. KHIẾU NẠI


 

Chỉ có Huấn luyện viên của Thí sinh mới có quyền khiếu nại và phải tôn trọng các thủ tục sau đây :

  • Chỉ được khiếu nại sau khi cuộc thi chấm dứt.
  • Các Thí sinh chỉ được quyền khiếu nại đến Huấn luyện viên của mình.
  • Huấn luyện viên phải đến bàn chấm thi của các Giám khảo để khiếu nại. Nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến võ sư Chủ tịch Hội đồng Khảo thí hoặc đến võ sư Giám đ ốc Giải vô địch.
  • Tuyệt đối cấm không được quyền to tiếng khiếu nại trước các khán giả hoặc hoặc cãi vã với Giám khảo.
  • Sau khi khiếu nại, Huấn luyện viên và Thí sinh phải tôn trọng các quyết định của các Giám khảo hoặc của Chủ tịch Hội đồng Khảo thí hoặc của Giám đốc Giải vô địch.
  • Trong trường hợp không tôn trọng các qui luật trên, các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng đối với Thí sinh hoặc toàn Phái đoàn.

III.1. ĐIỂM DANH VÀ KÊU TÊN

  • Tất cả các Thí sinh phải trình diện trên sân thi mỗi lần được gọi tên. Ngay cả trường hợp xin bỏ cuộc.
  • Sau 3 lần thông báo, nếu Thí sinh không trình diện thì được xem như bỏ cuộc.

 


© Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới | http://vovinamworldfederation.com