Giải Vô địch Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới 2014 - Địa điểm tổ chức và chỉ dẫn giao thông

ĐỊA ĐIỂM N°1THI KỸ THUẬT 4 ĐẲNG VÀ TRÌNH LUẬN ÁN VÕ SƯ - WORLD CUP PARIS 2014


CIUP Cite internationale universitaire de ParisCƯ XÁ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ PARIS

Địa chỉ : 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris
Ngày : từ ngày 22 đến ngày 23 tháng bảy năm 2014
Liên lạc : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.ciup.fr

 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐI ĐẾN CƯ XÁ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ PARIS

acces-ciup

Xem BẢN ĐỒ GOOGLE MAP ( Nhấn vào đây )

 

ĐỊA ĐIỂM N°2 : TRANH GIẢI KỸ THUẬT VÀ ĐẤU TỰ DO - WORLD CUP PARIS 2014


INJ WORLDCUP2014-VOVINAM-VVDTRUNG TÂM THI ĐẤU GEORGES CARPENTIER

Địa chỉ : 81 Boulevard Masséna - 75013 Paris
Ngày : từ ngày 24 đến ngày 26 tháng bảy năm 2014
Liên lạc : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://en.wikipedia.org/wiki/Halle_Georges_Carpentier

 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐI ĐẾN TRUNG TÂM THI ĐẤU GEORGES CARPENTIER

acces-carpentier

Xem BẢN ĐỒ GOOGLE MAP