Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế
La Commission Internationale des Examens
The International Board of the Exams

Réf : 13-2013-CT/UBKThiQT_VN

Vs Lê Công Danh
Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế
 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHOÁ THI KỸ THUẬT VÀ
TRÌNH LUẬN ÁN VÕ HỌC QUỐC TẾ
NHÂN GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO PARIS-2014

  • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng Võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
  • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng Võ sư Thế giới và quyền hạn của Ủy ban Khảo thí Quốc tế.
   Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng Võ sư Thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng Giám khảo Quốc tế.
  • Chiếu theo Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ. Tu chỉnh tháng 5-2012 tại Paris nhân đại hội thế giới kỳ 7.
  • Chiếu theo Chương trình Huấn luyện Quốc tế, biểu quyết ngày 01-08-2004 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, nhân đại hội thế giới kỳ 5.
  • Chiếu theo chương trình của Ban tổ chức Giải vô địch Thế giới lần thứ 4 Paris - 2014.

Nay thông báo :

Ủy ban Khảo thí Quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi cao đẳng quốc tế và trình luận án võ sư dành cho các trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên vào các ngày 23 và 24 tháng 07-2014 tại Paris, Pháp.

1 - Điều kiện chung cho tất cả các thí sinh :

   • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc xin trình luận án (Tải hồ sơ tại đây) trước ngày  15-06-2014.
   • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ).
   • Yêu cầu gửi về địa chỉ : 
    • Vs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France
    • ĐT : 00.33.6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 - Chương trình thi dành cho trình độ Chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) :

   • Gồm các bài bản sau đây :
    • Đại Đao Pháp
    • Ngọc Trản Quyền
    • 12 thế tay Thước Mộc Bản
    • Song Luyện 4
    • Song Luyện Vật 3
   • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau :
    • Trình bầy kỹ thuật, bài bản.
    • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy.

3 - Điều kiện xin trình luận án thi lên chuẩn cao đẳng và võ sư trở lên :

   • Gửi tối thiểu 5 luận án, trước ngày : 01-05-2014.
   • Yêu cầu gửi về các địa chỉ :
    • 3 bản về
     • Vs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France
     • ĐT : (00.33) 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • 1 bản về
     • Vs Lê Công Danh, 19 STILT CLOS - HINCHINBROOK -  N.S.W. 2168 - Sydney – Australia
     • ĐT : (00.61) 2.96.08.89.51– Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • 1 bản về
     • Vs Nguyễn Văn Cường, 5612 woodmont Dr. Oklahoma – OK 73135 – USA
     • ĐT : (00.1.405) 737.3902 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 - Thành phần Ban giám khảo Quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới.  


Sydney ngày 30-10-2013

Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế
Vs Lê Công Danh

Bản sao kính gửi :

 • Vs Ngô Hữu Liễn, Chủ tịch Thượng hội đồng Võ sư Thế giới
 • Vs Nguyễn Dần, Chủ tịch. Vs Trần Nguyên Đạo, Tổng thư ký, Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Võ sư Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và các liên đoàn quốc gia thành viên.
 • Các võ sư Ủy viên Ủy ban Khảo thí Quốc tế  : Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Trọng Tâm, Nguyễn Tiến Hội và Trần Nguyên Đạo.
 • Võ sư, Lê Hữu Tài, Thư ký Ủy ban Khảo thí Quốc tế - Hồ sơ lưu.