Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Réf : 69-13-TTK/VN-31-10-2013

Chủ tịch       : Vs Nguyễn Dần
Phó Chủ Tịch : Vs Võ Trung
Tổng Thư Ký : Vs Trần Nguyên Đạo
Thành Viên    : Vs Nguyễn Tiến Hội, Vs Nguyễn Thế Trường, Vs Nguyễn Chính, Vs KINDA Jean-Pascal, Vs Hồ Quang Thanh Sơn
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC
THI – TRÌNH LUẬN ÁN VÀ ĐỀ NGHỊ TẤN PHONG
ĐẲNG CẤP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Kính thưa quí thầy,

Giải vô địch Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 4, sẽ được tổ chức tại Paris vào các ngày 19 đến 27 tháng 7-2014. Nhân dịp này, ngoài những sinh hoạt tranh giải, còn là dịp để các võ sư đệ trình luận án hoặc thi lên đẳng cấp.

Hội đồng Võ sư Thế giới khuyến khích quí võ sư ghi danh xin thi, bởi công việc trình luận án là một hành động góp phần trực tiếp nâng cao giá trị đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo, vinh danh nền võ học Việt Nam và phong phú hoá nền thể dục thể thao thế giới.

Chúng tôi xin nhắc lại các chi tiết liên quan đến việc thi và trình luận án như sau :

TRÌNH LUẬN ÁN VÀ THI ĐẲNG CẤP VÕ SƯ

Xin xem quyết định của võ sư Lê Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế (Réf : 13-2013-CT/UBKThiQT_VN) ngày 30-10-2013, thông báo tổ chức một khoá thi đẳng cấp quốc tế và trình luận án võ sư dành cho các trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên vào các ngày 23 và 24 tháng 07-2014 tại Paris, Pháp. Cùng với các chi tiết sau đây :

1 - Điều kiện chung cho tất cả các thí sinh

   • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc xin trình luận án trước ngày 15-06-2014. (Tải xuống tại đây hồ sơ xin thi)
   • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ)
   • Yêu cầu gửi về địa chỉ : 
    • Vs Trần Nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France
    • ĐT : (00.33) 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 - Điều kiện thi kỹ thuật lên trình độ Chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ cấp quốc tế) :

 • Chuẩn bị các bài bản sau đây :
  • Đại Đao Pháp
  • Ngọc Trản Quyền
  • 12 thế tay Thước Mộc Bản
  • Song Luyện 4
  • Song Luyện Vật 3
 • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau:
  • Trình bầy kỹ thuật, bài bản
  • Kiến thức võ học : Các Giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy

3 - Điều kiện xin trình luận án thi lên Chuẩn cao đẳng và Võ sư Hồng đai trở lên :

 • Gửi tối thiểu 5 luận án, trước ngày : 01-05-2014.
 • Yêu cầu gửi về các địa chỉ :
  • 3 bản về
   • Vs Trần Nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France
   • ĐT : (00.33) 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1 bản về
   • Vs Lê Công Danh, 19 STILT CLOS - HINCHINBROOK - N.S.W. 21 - Sydney – Australia
   • ĐT: (00.61) 2.96.08.89.51– Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1 bản về
   • Vs Nguyễn Văn Cường, 5612 woodmont Dr. Oklahoma – OK 73135 – USA
   • ĐT : (00.1.405) 737.3902 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


CÁC VÕ SƯ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẤN PHONG

Chiếu theo Chương III, Điều 10.5 và Điều 11, Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, được cập nhật ngày 28-05-2012 nhân Đại hội Võ sư Thế giới Kỳ 7 tại Paris - Pháp, thì các võ sư không có điều kiện trình luận án, cũng có thể được cứu xét và tân phong đẳng cấp, nhưng phải hội đủ các điều kiện sau đây :

  1. Vẫn còn đang sinh hoạt tích cực.
  2. Có một quá trình và công lao phát huy môn phái cao.
  3. Có thâm niên tối thiểu là 6 năm so với đẳng cấp hiện tại.
  4. Được Ủy ban Khảo thí Quốc tế, hoặc do các Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia lập hồ sơ đề nghị tấn thăng lên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Với tư cách Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới, tôi yêu cầu các võ sư thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế và các võ sư Chủ tịch Hội đồng võ sư Quốc gia, thiết lập các hồ sơ (Tải hồ sơ tại đây worldcup2014_Formulaire_Promotion_Maitre_All.doc) đề nghị tấn phong đẳng cấp cho các võ sư có đủ điều kiện trong vùng trách nhiệm của mình.

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới.
Vs Trần Nguyên Đạo.

Bản sao kính gửi :

 • Thượng hội đồng Võ sư Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Hội đồng Võ sư Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Các Liên đoàn Quốc gia thành viên Tổng liên đoàn Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Các thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế.

Les propositions de nominations des maîtres